Bạn vào HDSD diễn đàn đó,ớ đó có chỉ cho bạn cách post hình đó.Có rất nhiều cách để post ảnh nhưng mình post lên được mà nó ko hiện đuợc hình của mình mà phải coppy link dẫn rồi bấm vào chèn link coppy vào đó thì hình của mình mới xem được.Bạn có thể vào đó tham khảo thêm.