Mấy ngày tết, em có công chuyện phải đi vắng. Khi về thấy hồ của mình không nhận được ra nữa. Người nhà em để đèn không tắt, CO2 không khoá (mình quên dặn) bây giờ nhìn hồ toàn màu vàng, rêu hay tảo bám đầy trên cây. Xin các Bác giúp em để cho nó trở lại như cũ với.