Các bác ơi em vào mục "Tìm kiếm" để tìm thì thấy có từ thì tìm được, có từ thì k là sao vậy? VD tìm từ "bệnh" mà k tìm được. Các bác thành viên quản trị mạng xem có nên tạo 01 mục riêng là "Các bệnh của cá" để anh em vào xem cho tiện hay k? hê hê, chán quá!