em là một thành viên mới em dự định sẻ nuoi hamster ai có share lại cho em giá bèo bèo một xíu em muốn mua loại robo ( giá mền nha mấy anh)