Cá của mình nuôi được 1 năm hơn rồi . Vừa rồi không biết ăn cái gì mà bụng to ra , chẳng chịu đi ị gì cả , bỏ ăn cũng nữa tháng nay rồi . Có ra Lý Chính Thắng mua thuốc về bỏ nhưng cũng không thấy bụng nhỏ gì cả , cá đứng một chổ không còn linh hoạt như xưa . Cứu cá mình với các bạn vì cá mình đầu khủng bố lắm . Cám ơn tất cả .