em là tay mới tập tành chơi.setup bể khỏang 2 tuần bể xuất hiện rêu đen bám trên lá cây.các sinh vật an rêu nhu chuột,cá bình tích thì 0 thèm nhìn tới mấy rêu này.em đã dùng cách giảm thời gian chiếu sáng mỗi ngày em chi chiếu sáng 4h.ngày nao cũng thay nước 20% .em làm ca tuần rồi mà vẫn vô phương anh em nào có cách diệt hiệu quả hơn giúp em với . em rất cảm ơn