để giúp trân châu nhật phát triển tốt các bác chỉ giúp em cách trải nền dùng phân nền gì bao nhiêu loại ánh sáng đèn neong có đủ cho cây phát triên không