Hồ 40x40x40, 1 đèn, Phân viên(ĐL)+sỏi trứng+phân nước ======> làm được 1 tháng rồi.
Em có làm 1 hồ nuôi tép đỏ, nhung dao này cây mà em buột trên lũa tự nhiên lại bị sao ấy ( lá cây bị sậm màu lại, cách đây khoản 3 ngày lá cây rất xanh giờ thì ko ). Các anh chị nào biết xin hay cho em biết cây bị sao được ko, để có hướng khắc phục, chứ để cây vậy cho đến chết thì uổng waaaaaaaaa
Em pót hình luôn nè :mong ai biết xin chỉ dùm emmmmmmmmmmmmmmmmmmm
thkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkk