Cá nhà em bị sình bùng xong em thay 1/2 nước rồi giặt lọc xong thả thuốc. Hôm sau nước đục ngầu em lại thay nước tiếp. Hôm nay lại đục nữa làm ơn cho em hỏi tại sao? có ảnh hưởng gì đến cá không?