Kính báo cáo toàn thể Thành viên ABV!
Như đã thông báo trước đây, ABV triển khai kế hoạch đổi mới nhằm tạo điều kiện tối đa cho những trao đổi và chia sẻ thông tin liên quan đến thú đam mê sinh cảnh của cộng đồng
Thời gian vừa qua, được sự hỗ trợ của các thành viên, bộ máy quản trị ABV đã từng bước hình thành và đi vào hoạt động, các chuyên mục đang được xây dựng lại phù hợp với nhu cầu và thực tế

Về bộ máy quản trị hiện nay đã được ABV thống nhất, sơ bộ được thông báo như sau:
Bộ máy bao gồm 3 cấp:
1/ Ban điều hành (BDH): Những sáng lập viên và admin
2/ Ban quản trị (SMOD): là những quản trị viên cấp cao - SMOD
3/ Quản trị viên (MOD): là quản trị viên từng box cụ thể
SMOD được BDH đề cử, là tổ chức cao nhất trong quản trị nội dung, xây dựng và phát triển diễn đàn theo định hướng chung, có trách nhiệm tuyển chọn đội ngũ MOD phối hợp trong thực thi nhiệm vụ quản trị
Xin thông báo Danh sách các SMOD hiện nay:

 Tổng hợp SMOD: archpad aquatichung

________________________________________
 Đấu giá gây quỹ - tặng cho sản phẩm ABV SMOD: GHT-minhphong

________________________________________
 Chuyên mục Bể và cây thuỷ sinh SMOD: aquatichung, Mig29

 Chuyên mục Cá cảnh SMOD: arowanaABV - ???

________________________________________
 Chuyên mục Chim cảnh - SMOD: TDPhi cuoptrengianmuop

________________________________________
 Hoa Lan - Cây cảnh SMOD: aquatichung NGOCUONG

________________________________________
 Thú yêu - Love pet SMOD: cuoptrengianmuop, aeolus, ltdhong

________________________________________
 Góc nhiếp ảnh ABV SMOD: coi77

________________________________________
 Nội dung không thuộc các diễn đàn khác SMOD: GHT, Hecxogen

________________________________________
 Trung tâm thương mại ABV SMod: GHT-minhphong

Xin thông báo để toàn thể thành viên được biết và có điều kiện có thể đăng ký tham gia MOD hỗ trợ cùng các SMOD trong từng mục cụ thể