Đây là một chú khỉ chúng tôi gặp trông chuyến đi thực tế tại vườn quốc gia Cát bà,trên Đảo Dứa, ở đấy các chú khỉ được bảo tồn trong hệ động thực vật nguyên sinh, ở Đảo Dứa có loài Voọc trắng, tuy nhiên trong chuyến đi tôi đã không chụp được ảnh của loài sinh vật sắp bị tuyệt chủng này. Chú khỉ trong ảnh đã xuống sát chỗ chúng tôi thăm quan học tập để nhận hoa quả. Nó có rất nhiều nhưng chỉ vài con xuống sát với người. Tuy vậy chúng tôi cũng không được tiếp cận với chúng theo đúng quy định của vườn quốc gia.