các anh ơi sao em ko thể viết bài ở mục cửa hàng thủy sinh lợi yến vậy em thấy rất lạ vì nhiều thành viên dù đó là thành viên mới chưa viết đủ 10 bài
rất mong có sự giải đáp