Em mua đc một chú campell vàng chanh ở HCM giờ ko biết làm sao để gửi về Gia Lai!!!Ai giúp em cho