mình có con cá LH(ko biết là loài gì? vì mới nuôi lần đầu)
cả 2 con của mìnhm trên vây trên của nó có 2 chấm đen.
1 con thì có đầu rồi, 1 con thì chưa.
ko biết có phải 2 con đó là cá mái ko nhỉ?
cảm ơn các bác!!