cho mình hỏi bạn nào có hiểu biết sâu rộng về giá các loại chim thì có thể chia sẻ cho mọi người cùng biết được ko nhỉ ?? với lại cả nơi bán nữa thì càng tốt !!!!!