Mình mới làm 10 đôi bụng đỏ ở aquagreen thấy cửa hàng nói vậy.Bạn nào biết và nuôi loìa này cho hỏi kinh nghiệm nuôi cá với.chúng người trong veo bơi theo đàn nhìn rất đẹp.Cảm ơn các bác nhiều.