tình cờ em tìm được cắch nuôi cá của người tàu mà nhìn vô thì lại không biết nó cho ăn cái gì mà cá lớn nhanh quá
http://www.youtube.com/watch?v=GbFl8GiFNNM&NR=1
đó bà kon coi rồi giúp út cái nha,nghỉ mãi mà chẳng biết họ cho ăn cái gì