các bác cho em hỏi cáhc nào để vào trang mạng Aquarim mà đăng trên báo cá cảnh sao em vào Aquarium.com thì không vào được mà hôm bữa lên 4rum vô tình vô cái gì mà nói về cá betta mà có bác nào đăng trang mạng của aquarium thì em nhấn vào thì coi được mà quên nó là . gì mong các bác cho em lại