tình hình ngày càng căng thẳng.trên đây có 1 bài viết nói là nuôi hamster bị phạt 30 triệu là ko đúng.NHỮNG NGƯỜI MUA BÁN VẬN CHUYỂN HAMSTER TRÁI PHÉP SE BỊ PHẠT.bây giờ thật sự đang rất lo.nếu có gì sai xin mod đừng xóa toppic