Ảnh em chụp tại lễ hội 27-1-08 (AL)tuy ko đẹp nhưng góp vui cho diễn đàn thêm phong phú
Đây là cảnh rước kiệu


tiêp đây là múa kiệu