Tôi rất mê Mai Trắng miền Bắc....vì nó quá đẹp nhưng vì còn trẻ và chưa hề có kinh nghiệm gì về loại hoa này mặc dù đang sở hữu vài cây.
Mọi người ai có kinh nghiệm hay thông tin gì(sách vở hay từ trang web) xin tư vấn cho tôi. Cách chăm sóc, các thời điểm cắch cành thích hợp, uốn như thế nào thì cây ko chết...tưới nước ngày mấy lần tưới như thế nào, các tập tính của mai...mọi vấn đề liên quan.
Mong đc sự giúp đỡ của mọi người....Thân