cá em xuất hiện các mụn trắng ở đầu.và nứớc hồ xuất hiện thêm những kẻ không mời mà tới "trùng roi" màu trắng.nó xuất hiện đầy hồ và sinh sôi rất lẹ.không biết cách nào trị dược.......... xinh ACE trên diễn đàn giúp em chữa bệnh và diệt những kẻ không mời mà tới.thanks a lot!