Thân chào anh chị em thành viên ABV! Tôi mới tập chơi TS nên chưa có nhiều kinh nghiệm.Hiện nay đàn cá đang bị nấm nên ra đi rất nhiều mong sự chỉ giáo của các chuyên gia.Xin cảm ơn nhiều!