Em có nghe nói ở Hải Phòng có con cá la hán mặt người, mỏ dài và cong lên hình dạng rất đặt biệt thuộc loại hiếm có và sắp được đem đi triển lảm ở ĐNA.Có anh chị nào biết về con cá này không?xin cho em biết thông tin này với.Em nghe nói có thông tin này trên tivi ở đài vtv2 qua người bạn của em,không biết có đúng vậy không?