xin mọi người giúp đỡ.
con lửa bổi của em nuôi cũng được 02 tháng rồi bắt đầu hót chuyện, hôm nay bỗng dưng phát hiện nó bị cụt hrt61 ba móng chân, lại bị sưng nữa.
Mong mọi người chỉ giúp em với, lỡ nó cụt chân luôn thì tội lắm.