Anh em ơi! Tưởng off tháng 3 này vào ngày 16 chứ? Sao vẫn in lìm thế nhỉ? Off sớm đi cho tớ tham gia cái nào!