lahan của mình bị hư vây bơi bên trái, nó bị dính lại rồi cong queo làm con cá bơi hơi nghiên và mất thăng bằng. Có cách nào chữa ko mấy pác?
có người bảo mình cắt vây bõ nữa nó mọc lại ko biết được ko?rũi nó ko moc lại thì cá mình thành dương Quá luon we