Banned nick khoen_pro 1 ngày để bình tĩnh lại do vi phạm:
http://www.aquabird.com.vn/forums/sh...ad.php?t=44798
khiêu khích hay chỉ trích thành viên khác làm mất đoàn kết trong diễn đàn; không dùng cách nói xỏ xiên để chỉ trích, phê bình, đụng chạm đến bất cứ cá nhân hay tổ chức nào đó
Nick minhhieubf và khoen_pro đều đã được nhắc nhở nhưng khoen_pro cố tình post bài nhiều lần