cá của mình đang yên đang lành thì tự nhiên chiều hôm qua núp vào 1 góc,bỏ ăn,nhát người,lờ đờ.....mình chẳng hiểu tại sao?? mong anh em giúp đỡ.