Em muốn đi xem chọi chim hoa mi mà không biết xem ở đâu mong các anh giúp em với . Chỉ cho em thứ mấy , thời gian , buổi sáng hay chiều . Em xin cảm ơn