Các bạn Ơi ! Biên Hòa , Đồng Nai điểm thi chim đá Họa Mi, Chòe Than, ở đâu vậy, gần nhất đây là điểm nào? vào ngày mấy bạn biết báo tin giúp.Xexê!vannien