Bài viết khá dài, mình chỉ "tóm" lại ngắn gọn:
Người ta huấn luyện cho cá ăn bằng cách tạo âm thanh trước mỗi bữa ăn. Sau khi cảm thấy cá quen với "âm thanh" cho ăn này thì người ta thả cá ra biển. Việc này có thể tiết kiệm chi phí và cá cũng phát triển tốt hơn với môi trường sống tự nhiên. Tuy nhiên, số lượng cá quay về khi nghe âm thanh cho ăn là một trong những điều quan tâm của cuộc thí nghiệm này. Một số cá có thể "nhớ" âm thanh cho ăn này trong 5 ngày, số khác thì được 10 ngày.
Mục đích là sau khi cá được huấn luyện "kỹ năng" này thì khi thu hoạch chỉ cần gõ "âm thanh cho ăn" và cá sẽ "nhảy vào rọ".

Một chút thông tin chia sẻ cùng mọi người.

Có thể xem trực tiếp theo link: http://news.yahoo.com/s/ap/20080326/.../pavlov_s_fish