Cây sen dù e lấy ở nhà bác Hòa về ( nó đang mọc trong vườn), về ngắt ra ( những đoạn có rễ mọc rùi) trồng vô bể, được 3 ngày 1 cái là bị trong sờ vào thân thì mền nhũn, tới nay được 1 tuần đi thêm 2 lá nữa rùi.
Chẳng bít trồng cây này thế nào nữa các bác ah.
Giúp e với, h trong bể còn 4 lá, chắc tuần tới cũng đi sạch luôn