Đám NMC của em sau khi diệt được rêu nâu ( công của 2 em mút rong) thì h lại bị một loại rêu mới màu trắng, nó bám vào những ngọn NMC trong như bị mốc vậy, nhìn trong ghét lắm. các bác chỉ cho e cách diệt với.
Hiện nay em thắp đèn 8h/ngày ( các cây khác vẫn phát triển bt và khồng bị vậy)
nước thay đều đặn 3 ngày 30% ( vì đang diệt lũ rêu nâu)
Bể em mới setup hơn 1 tuần