hi !!chào anh em!!anh em nào ở quận 7 không??nếu có thì wa nhà mình dợt khuyên chơi nhé!để anh em gọi là giao lưu tí ấy mà!!!