mấy bạn ơi!!cho mình hỏi tí !sâu đầu đỏ thườnglàm tổ ở những cây nào thế??vì mình thường hay về long an thấy rất nhiều sâu đầu đỏ nhưng khó thấy tổ của nó wá!!giúp mình với ?/với lại nó sinh sản vào tháng mấy hả mấy bạn??
!