Chuyển nhà về Châu đốc sao mà khổ wá đi.Ở đây ko có 1tiệm bán chim nữa,chỉ có chim của những nghệ nhân nuôi chơi rồi bán mà thôi,muốn tìm sâu tươi và cào cào cũng khó nữa ko 1ai bán hết.Ở đây chỉ mới có tụ điểm dượt chim vài tháng nay thôi
Có a e nào trog diễn đàn ở Châu đốc xin chỉ chỗ bán sâu và cào cào nhé,người mới đến.Làm mấy chú chim của e mấy ngày nay ko mở miệng 1tiếng nào hết