Chào các bô lão tiền bối, Mình đọc trong forum thấy mục cd về la hán nhưng lấu quá rồi, vậy bạn nào có, thì có thể dump giùm mình một bộ được kô.Thank