Các bác giúp em với, em có 2 khúc lũa rêu đã được hơn 4,5 tháng nay rồi mà sao không thấy rêu mọc thêm chỉ thấy rụng ,mọi người có thể chỉ cách cho rêu phát triển nhanh không?
hồ nhà em đây:
http://www.aquabird.com.vn/forums/sh...p?t=40547(hồ treo tường)