Buồn làm chi khi tình chưa đi đến
Sóng đời trôi dạt tôi chỉ mình tôi
Buồn ơi buồn hỡi đến khi nào xa tôi
Tôi buồn nhưng lòng tôi vẫn vui tươi
Cuộc đời mới tôi sẽ chọn cho tôi
Chọn người mới nhưng đời tôi vẫn cũ
Chỉ có người chưa đổi mới đời tôi
Tôi yêu em vì tôi đã chọn
Cho cuộc đời thêm sức sống trong tôi
Quy nhơn, ngày 7/4/08
Buồn buồn làm 1 bài thơ con cóc, hix, dở kinh dị