Chào BQT,

Hiện nay ảnh lớn sẽ tự động dc resize. Nhưng ảnh resize lại khá nhỏ so với chiều ngang của layout. E nghĩ nên để size 800 x 600 vì đa số mọi ng khi post hình đều post size này. Ảnh đã tự động resize dù sao cũng ko chất lượng bằng ảnh gốc.

BQT xem thử ạ.