đàn neon nhà mình , có vài con có bọt khí nhỏ ở quanh người , vây thì te tua . liệu có phải chúng bị nấm không ? ai có cách gì không giúp mình với !!!!
help me !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!1