Hôm nay AQA thấy trang chính của diễn đàn có vẻ dài hơn, nhìn lại thì ra là admin vừa chèn thêm dòng danh sách các Điều hành viên vào tất cả các chuyên mục.
AQA nhận thấy việc này không cần thiết vì nhìn vào trang chính sẽ thấy dài hơn và rối hơn. Vả lại, trong mỗi chuyên mục khi click vào đều đã có liệt kê danh sách các Moderators ở cuối trang, ai muốn liên hệ thì nhìn vào đó là chính xác rồi. Vì vậy trang chính nên để sao cho gọn gàng và thông thoáng hơn.