mình ở vỉnh long định nhân dịp đi du lịch mua vài kg cát trắng và đá để để vào hồ ali.nhưng mình không biết địa chỉ và giá cả.mong các bạn chỉ giúp.cám ơn!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!