Có ai biết chỗ nào ở TP.HCM bán phân vi lượng chelated trace elements mix với các thành phần như sau: Fe (7%) B (1.3%) Mn (2%) Mo (0.06% Zn (0.4%) Cu (0.1%)**. Xin chỉ giúp. Cám ơn nhiều!