Mấy hôm trước bể nhiều rêu đen và nâu quá, nghe nói con bút chì ăn rêu khỏe đi tìm mua mà chẳng thấy ở HN bán. Lên Yên Phụ xa ngại đi nên mua tạm mấy em mún. Hôm nay qua cửa hàng của bác Nhiệm Xì Gòn chỗ 334 Phố Huế thấy đầy oặc bể toàn cá bút chì. Vậy bạn nào cần cá bút chì để ăn rêu xin mời qua đó mà rước về nhé.