em mới vô chơi rong ! vừa làm hồ xong được 3 hôm thấy cũng ổn ổn nên định thả vài cặp cá dĩa vào nhưng nghe nói loại này đắt tiền và khó nuôi !
hồ của em đây (quy cách 137 x 38 x 55 cm )

với hồ này thì em có thể nuôi dc bao nhiêu con là vừa , em thích cá cỡ 4x6 . và có nên nuôi chung với cá neon vua ko ? vì em thấy trong mấy cuốn catalogue ngừi ta chụp có cả đàn neon chung với đàn cá dĩa thấy đẹp lắm !