Xem xong ảnh của tác giả này, em muốn dẹp hết súng ống cho rồi.
Màu sắc đến độ nét, kỹ thuật PS đều ngoại hạng....
Gởi các bạn xem cho đỡ ghiền

http://www.flickr.com/photos/sakura-kame/