em muốn biết tất cả về loài supreme, đặc điểm tập tính cách nuôi của loài supreme .em nghe nói loài supreme này rất đặc biệt và rất khôn phải không?