các bác coi dùm em cá này loại nào vậy và có tương lai gù ko vậy( chụp bằng dt)